Det kan være ganske forvirrende at finde hoved og hale på de mange
historier om Wirz'erne omkring 12-1300 tallet.
Jeg spekulerer på om den Johann von Kaltbrunn som Anker nævner, er den samme som
Johannes Wirz der var amtmand på Einsiedeln i Erlenbach.

I hvert fald har der været tre nært beslægtede Wirz-familier, nemlig
Wirz von Stein (som så vidt jeg kan tyde det, er den gren vi på fædrenes
side stammer fra), Wirz von Rudenz og Wirz von Urikon. Urikon staves nogle steder Uerikon.

Efter Tysklands invasion i midten af 1300-tallet, blev alle adelige
(herunder Ridderne som Wirz'erne tilhørte) fordrevet fra Region Unterwalden, idag Schweitz.

Senere, efter ophævelsen af forvisningen, blev Niclaus Wirz Land-Amtmand
i Unterwalden. Dette var den højeste officielle post i regeringen, svarende
til Præsident. Han havde posten fra 1347 til 1350.

Det våbenskjold der blev brugt af de første Wirz'er i Erlenbach, er det viste
med trekanter og kors, og det er efter al sansynlighed dét slægten har brugt
før de blev forvist fra Unterwalden.

      Coat of arms 01.png               Coat of arms 02.png

Trekanterne siges at være hjørnesten, og da man ser et kors på hver hjørnesten,
er det tænkeligt at de skal signalere hjørnesten i den kristne tro.

Johannes Wirz der var Amtmand på Einsiedeln i Erlenbach og borger i Zürich,
tog tilbage til Unterwalden og blev der Land-Amtmand. Han havde embedet omkring 1396-97.
Han giftede sig med Elisabeth, arving til den adelige familie Rudenz, og
førte fra dette tidspunkt Rudenz-familiens våbenskjold. Dette våbenskjold bliver
stadig brugt af Wirz-familien i Unterwalden.

Var der ikke andre beviser på at datidens Wirz-familie havde høj status, ville
dette til rigelighed være bevist af alliancerne med de adelige familier Urikon
og Rudenz. For som loven var på den tid, ville det have været umuligt for
døtrene af adelige familier at indgå gyldigt ægteskab med mænd af lavere rang.

ulrich von urikon.png 
                  (Ulrich von Urikon)

Det ser ud til at Ulrich von Urikon på dette tidspunkt ejede Urikon besiddelserne,
og en af hans brødre (en skribent foreslår Tekli) der på dette tidspunkt er nævnt
i forbindelse med våbenskjoldet med trekanterne og korsene, var Amtmand i Erlenbach.


Efter reformationen fik mange af slægtens medlemmer embede indenfor kirken og
i undervisnings-institutioner(universiteter m.m.)