Johan Heinrich Würtz
Født:1723 Schriesheim
Død: 1795 Tikøb
Noter:
Johan Heinrich Würtz var ligesom faderen vinbonde og vinkyper i Schriesheim.
Fra ca 1744/45 boede han i svigermoderens hus Bachgasse 2 i Schriesheim, hvorefter han overtog ejendommen
Leuterhäuserstrasse 1 i Schriesheim efter faderen, hvilken ejendom han beboede indtil udvandringen til Danmark.
Denne ejendom blev overtaget af hans ældste bror Johann Phillip. Oven over byen ligger slotsruinen Stralenburg.

Johan Heinrich Würtz var blandt de første der meldte sig som interesserede i at udvandre til Jylland, og han og
hustru med fire børn afrejste fra Frankfurt am Main den 25/9 1759 med den tredje afgående transport.
Denne transport bestod af 9 familier, alle fra Schriesheim, og det kan se ud til at han var anfører for denne transport,
idet han står øverst på listen. Under ham står Michael Agricola.. Legationsråd Johan Friderich Moritz, der var hverver
af kolonisterne, bemærker, at disse to familier hver medbragte to fuldt læssede vogne, hvorfor han antager, at det
ikke var helt ubemidlede folk han sendte afsted.
Familien ankom til Fredericia 2/11 1759, hvor de lå i vinterkvarter indtil 13/5 1760, da de brød op for at blive bosat
i den nyeanlagte hedekoloni " Frederikshede "(Havredal) i det senere (1760) tyske sogn Frederiks på Alheden.
Han fik tysk fæstebrev udstedt 21/9 1763 på gård nr 10 sst., og slægten boede her i flere generationer.
Efter hustruens død afstod han gården til sin ældste søn, Johan Adam, og flyttede til den tyske kolonigård ved Tikøb.
Johan Heinrich Würtz dør i Tikøb i 1795, 72 år gammel.

---

Hans Jacob Würtz
Født: 1673 Schriesheim
Død: 1747 Schriesheim
Noter:
Hans Jacob Würtz ernærede sig som vinbonde og vinkyper i Shriesheim ligesom faderen havde gjort det.
Han boede i Leuterhäuser Strasse 1, sst., hvilken ejendom han erhvervede efter forældrene.
Ejendommen blev siden delt mellem Hans Jacobs sønner Johan Phillip og Johan Heinrich Würtz.
Denne sidstnævnte valgte at bosætte sig i Danmark sammen med sin familie.

---

Felix Wirz/Würtz
Født: 1626 Erlenbach
Død: 1686 Schriesheim
Noter:
Felix Wirz/ Würtz ernærede sig som vinbonde og vinkyper. Der var mange børn i hjemmet så han valgte at udvandre til Tyskland.
Først til Neustadt an der Haardt og derfra til Schriesheim, hvor han slog sig ned som vinbonde og vinkyper.
Han købte ejendommen Leuterhäuser Strasse 1, sst., hvor han boede i 1660. Her ændrede han navnet fra Wirz til Würtz.
Enken boede på samme adresse til sin død i året 1700. Hans fire sønner udbredte slægten over hele egnen, og senere til Danmark,
i Schriesheim er den endnu repræsenteret.

---

Hans Heinrich Wirz
Født: 1590 ”lochhaus”, Erlenbach
Død: 1659 Erlenbach
Noter:
Hans Heinrich Wirz flyttede fra "Lochhaus", som den ældre broder Hans senere beboede, og bosatte sig længere oppe i byen.
Han var vinbonde og kypermester, samt tillige "Ehegaumer" i Erlenbach. Dvs. han var sognets opsynsmand over for befolkningens sædelige forhold.
Han var gift to gange, med fem børn i første og ti i andet ægteskab.

---

Heinrich Wirz
Født: 1564
Død: 1636
Noter:
Heinrich Wirz boede i "Lochhaus" og var bestyrer af Einseideln Kloster gods i Erlenbach efter faderen, Hans Wirz og nævnes som
sådan første gang i året 1608. Han havde tre sønner.

---

Hans Wirz
Født: ca 1540
Død: 1582
Noter:
Hans Wirz blev bestyrer af Einsiedeln Kloster gods i Erlenbach, antagelig efter broderen, Heinrich Wirz, og nævnes som sådan i 1582.
Embedet havde de arvet efter faderen, Jacob Wirz, og begge brødrene boede i "Lochhaus".

---

Jacob Wirz
Født: 1500
Død: 1574 Erlenbach
Noter:
Jacob Wirz født omkring år 1500 var vinbonde i Erlenbach. Han havde tillige et hverv som Untervogt i Erlenbach, og fra 1560 var han
også Amtmand over Einseidlen Kloster gods i Erlenbach. Jacob Wirz der var velhavende, ejede en del jord og huse ved Zurichsee og
han havde en stærk position i egnen. Han førte sit eget segl: en kombination af sit eget, en vinrankekniv, og sin hustrus våben, et plovskær.
Jacob Wirz byggede i 1548 et hus ved Zurichsee i Erlenbach, kaldet "Lochhaus", ( i dag "Restaurant Schönau").
Det var bygget fuldstændigt i sten, hvilket var yderst sjældent dengang, og det vidner om hans store rigdom. En del af huset stod ude i søen
så man kunne sejle ind under huset og losse og laste varer. Over balkonen (tidligere indgang gennem en trappe) findes begge Wirz-våben.

---

Rudolf Wirz
Født: ca 1470
Død: ? Erlenbach
Noter:
Rudolf Wirz var gift med Esther Tobler og de boede i Erlenbach v/Zurich. Han havde et hverv som amtmand (bestyrer) over
Einseidlen Kloster gods i Erlenbach i 1510. Han renoverede Hofrodel.

---

Heinrich Wirtz (nej, det er ikke en stavefejl herfra)
Født: ca 1430
Død: ?
Noter:
Heinrich Wirz gift med Annli Burkhardt boede i Erlenbach v/Zurich. Han havde et hverv som amtmand (Administrator) over
Einseidlen Kloster gods i Erlenbach fra 1489.
Han nævnes i retsbøgerne i forbindelse med at han skar hånden af C. Thomann.

---

Diethelm Wirtz
Født: ca 1380
Død: ?
Noter:
Diethelm blev gift med Marie Anna Schmid i 1411.

---

Hans Wirtz
Født: ca 1340
Død: ?
Noter:
Hans Wirtz blev borger i Zurich i 1381.

---

Wizo Wirtz
Født: ca 1290
Død: ?
Noter:
Wizo Wirtz blev gift med Verona von Urikon datter af Albert von Urikon stamfader til Erlenbach linien.
Hun var 20 år da de blev gift. Et portræt af hende blev malet i 1316. Hun arvede administrationen af Urikon fra hendes tre brødre
som faldt i slaget om Morgarten i 1315. Hendes mand og deres efterkommere var administratorer over Erlanbach.
Tre af deres sønner blev borgere i Zurich i 1381 og 1383, de to af dem beholdt deres Ridderskab.

---

Conrad Wirtz von Urikon

Født: ?
Død: ?
Noter:
Levede midt i 1200-tallet. Gift med Adelheid von Affoltern

---

Hermann von Urikon
Født: ?
Død: ?
Noter:
Ridderen Hermann von Urikon levede omkring 1229. Han blev kaldt " Hermann ved Broen".