Andreas Wirz
Født: 1480
Død: 1549
Far:                Berchtold Wirz
Mor:             
Børn:             Anna Wirz
Noter:
Andreas Wirz var administrator for Einsiedeln Klostergods i Erlenbach fra 1538 til 1549.


Her er tale om den Andreas Wirz som Anker nævner. Andreas havde ganske rigtigt en datter,
Anna Wirz, som blev gift med Jacob Wirz som byggede ”Lochhaus” i 1548.
Anna Wirz er tip-oldebarn til Diethelm Wirtz, som er født i ca 1380. Diethelm havde to sønner,
Berchtold og Heinrich. Bechtold’s søn hed også Berchtold. Denne’s søn var den nævnte Andreas Wirz, altså Anna’s far.

Det er altså disse to grene der render sammen igen, da Jacob Wirz gifter sig med Anna Wirz.
Anker skriver i sin beretning at Andreas døde i 1459. Her må der have sneget sig en skrivefejl ind, idet Andreas er død i 1549.
Resten af fortællingen passer sammen, så forklaringen kan vist kun være at Anker har fået tallene byttet om.

---

Berchtold Wirz [bar sin fars navn]
Født: 1450
Død: ?
Far:                Berchtold Wirz
Mor:             
Børn:             Andreas Wirz
Noter:
Berchtold Wirz boede i Erlenbach v/Zurich.
Han havde et hverv som amtmand (bestyrer) over Einsiedlen Kloster gods i Erlenbach fra 1497.

---

Berchtold Wirz
Født: 1420
Død: ?
Far:                Diethelm Wirtz
Mor:              Marie Anna Schmid
Børn:             Berchtold Wirz
Noter:
Berchtold Wirz boede i Erlenbach v/Zurich. Han havde et hverv som amtmand (bestyrer) over Einsiedlen Kloster gods i Erlenbach fra 1459.

---

Diethelm Wirz
Født: 1380
Død: ?
Far:                Hans Wirz
Mor:             
Børn:             Heinrich Wirz
                      Berchtold Wirz
Noter:
Diethelm blev gift med Marie Anna Schmid i 1411.

---

Hans Wirz
Født: 1340
Død: ?
Far:                Wizo Wirz
Mor:              Verona von Urikon
Børn:             Diethelm Wirz
Noter:
Hans Wirz blev borger i Zurich i 1381.

---

Wizo Wirz
Født: 1290
Død: ?
Gift:               Verona von Urikon
Far:                Conrad Wirtz von Urikon
Mor:              Adelheid von Affoltern
Børn:             Hans Wirtz
                      Niklaus Wirtz
                      Conrad Wirtz
Noter:
Wizo Wirz blev gift med Verona von Urikon datter af Albert von Urikon,
stamfader til Erlenbach linien.
Hun var 20 år da de blev gift. Et portræt af hende blev malet i 1316.
Hun arvede administrationen af Urikon fra hendes tre brødre som faldt
i slaget om Morgarten i 1315. Hendes mand og deres efterkommere var
administratorer over Erlanbach. Tre af deres sønner blev borgere i Zurich
i 1381 og 1383, de to af dem beholdt deres Ridderskab.

---

Her går slægten så, ifølge historikerne, over på Wizo's kone's side. Den forfølger vi lige om lidt,
men for en ordens skyld vil vi lige følge den fædrene linje så langt vi kan...

---

Conrad Wirz von Urikon
Vi ved desværre hverken hvornår han er født eller død.
Gift:               Adelheid von Affoltern
Far:                Hermann von Urikon
Mor:              Mechtilde von Freinbach
Børn:             Wizo Wirz
                      Conrad Wirz

---

Hermann von Urikon
Født: ca.1200
Død: ?
Gift:               Mechtilde von Freinbach
Far:               
Mor:             
Børn:             Conrad Wirtz von Urikon
                      Heine Wirtz von Urikon
                      Niklaus Wirtz von Urikon
                      Hans Wirtz
Noter:
Ridderen Hermann von Urikon levede i starten af 1200-tallet.
Han blev kaldt " Hermann ved Broen".

---

Dette er det længste jeg endnu har kunnet følge denne linje.
Vi kunne altså følge Wizo's far's slægt 2 led længere tilbage.
Nu tilbage til slægten på Wizo's kones side...

---

Verona von Urikon
Vi ved desværre hverken hvornår hun er født eller død.
Gift:               Wizo Wirtz
Far:                Albrecht von Urikon
Mor:              Kunigunda von Ulikon (nej, det er ikke en stavefejl herfra)
Børn:             Hans Wirtz
                      Niklaus Wirtz
                      Conrad Wirtz

---

Albrecht von Urikon
Født: ca. 1250
Død: ?
Gift:               Kunigunda von Ulikon
Far:                Albert von Urikon
Mor:              Clare von Hasle
Børn:             Verona von Urikon
                      Beringer von Urikon
                      Conrad von Urikon
                      Rudolf von Urikon
Albrecht von Urikon
Ridderen Albrecht og hans hustru Kunigunda havde fire sønner og datteren Verona.
De tre af sønnerne, Beringer, Rudolf og Conrad blev dræbt i slaget ved Morgarten
den 15 november 1315, hvor de fulgte Hertug Leopold af Østrig mod de schweitziske bønder.
Alle tre brødre blev begravet med sværd,skjold og hjelm på klosterets grund i Einsiedeln.
Den fjerde søn Albrecht blev præst.

---

Albert von Urikon
Født: ca. 1200
Død: ?
Gift:               Clare von Hasle
Far:               
Mor:             
Børn:             Albrecht von Urikon
                      Diethelm von Urikon
                      Cuncelman von Urikon

Ridderen Albert von Urikon, gift med Clara von Hasle, levede i starten af
1200-tallet og han var wassal under Det Østrigske Hus.
Han og sønnen Albrecht kæmpede under Hertug Leopold af Østrig.

Albert von Urikon er (ifølge forfatteren) den første der er nævnt i
tilgængelige dokumenter og han er forfader til hele Wirtz/Würtz slægten.

---

Dette bringer os frem til at der ganske som Anker har fundet ud af,
har været to brødre der hed Conrad og Rudolf.
Jeg har derimod ikke kunnet finde noget om den Johann von Kaltbrunn
som Anker nævner blev udnævnt "Wirz von Erlenbach" i 1330.
Så vidt jeg kan se har Anker gjort sit "gravearbejde" omkring 1993, og
Niels G. Nielsen, hvis arbejde ligger til grund for mine optegnelser, har
studeret slægtens historie efter sin pensionering i 1994 - hvor længe
efter vides ikke.

De angiver begge den samme kilde, nemlig Walther Imhoff i Schriesheim,
så det er lidt underligt at de ikke når frem til det samme resultat.
En forklaring kunne være at Hr. Imhoff efter Anker's besøg, har forsket
mere i slægten, og er nået frem til det resultat Niels G. Nielsen fremlægger.