Kartoffeltyskere er betegnelsen for en gruppe sydtyske indvandrere, der kom til Danmark omkring 1760.

Betegnelsen Kartoffeltyskere er i øvrigt ikke ment som en nedsættende betegnelse, men hentyder til at
man anså kartoflen for at være den afgrøde, det var nemmest at opdyrke på den jyske hede.

De tyske indvandrere blev inviteret af den danske konge for at opdyrke og kolonisere Jyllands hede.
De blev lokket med løfter om, at de ville få en gård med jord, husdyr og udstyr, penge, skattefrihed i 20 år og ikke skulle gøre militærtjeneste.
Det kneb dog med at indfri løfterne, hvilket skabte en del utilfredshed blandt kolonisterne.

I alt kom 965 personer fordelt på 265 familier til Danmark. Heraf forlod en stor del dog landet efter få år.
Efter udvisning i 1763 af en del familier, der blev betegnet som uduelige, valgte andre at forlade Danmark til fordel
for Rusland, så kun 59 familier var tilbage.

Kartoffeltyskerne havde begrænset succes med at opdyrke den jyske hede, der først for alvor blev gjort til landbrugsjord efter 1864.
En del familier holdt dog ud og deres efterkommere dominerer i dag slægter som Bitsch, Frank og Øhlenschlæger.

I Frederiks Sogn (opkaldt efter Frederik 5.) nær Karup i Midtjylland opførtes i 1766 en kirke for de tyske landarbejdere.
I dén blev der prædiket på tysk indtil 1870.

På Frederiks´ kirkegård blev der i 1959 ved 200-års jubilæet for de første kolonisters ankomst opsat en mindesten med følgende
navne på de kartoffeltyske familier, som bosatte sig på Alheden syd for Viborg: Agricola, Betzer, Bitsch, Bräuner, Bärthel, Cramer,
Dickes, Dürr, Frank, Harritz, Herbel-Schmidt, Hermann, Herold, Jung, Krath, Kriegbaum, Lajer, Lauth, Marquard, Maul, Morratz,
Gantzhorn, Marcher, Philbert, Rost, Schønheider, Wacher, Wendel, Winkler, Würtz.

                      sten-i-frederiks.jpg


Andre kartoffeltyske familier blev bosat i Sydjylland på Randbøl Hede syd for Billund. Også i Sønderjylland bosatte sig kartoffeltyskere.
Landsbyerne som Christiansholm, Frederiksfeld (Friedrichsfeld), Frederiksholm (Friedrichsholm), Frederiksgrave (Friedrichsgraben),
Frederikså (Friedrichsau), Ny Bjernt (Neuberend), Ny Duvensted (Neu Duvenstedt), Prinsemose (Prinzenmoor) og Sofieham (Sophienhamm)
i det sydlige Sydslesvig opstod omkring 1761/1762 som kolonistbyer.

Svend Anker Emanuel Würtz (min fars morbror) har frem til 1993 forsøgt at grave tilbage i slægten’s historie.
På de følgende sider vil jeg prøve at se om slægten kan føres yderligere tilbage.